Mieszkasz za granicą? Otrzymasz receptę transgraniczną - zrealizujesz ją w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeBez kategoriiBlogJakie zaświadczenia może wydać psychiatra podczas e-konsultacji?
Jakie zaświadczenia może wydać psychiatra podczas e-konsultacji?

Zaświadczenie od psychiatry jest w niektórych sytuacjach niezbędne, w innych zaś może znacznie ułatwić uzyskanie pewnych świadczeń lub udowodnienie swoich racji (np. przed sądem). Poniżej tłumaczymy, jakie zaświadczenia, kiedy i na jakich zasadach może wystawić podczas e-konsultacji lekarz psychiatra.

Każde zaświadczenie od psychiatry – tak samo, jak recepta czy zwolnienie lekarskie – może być wystawione zarówno na stacjonarnej wizycie, jak i podczas konsultacji wideo lub telefonicznej. Skan zaświadczenia podpisanego przez lekarza i podstemplowanego przez klinikę otrzymasz mailem od razu po zakończonej e-konsultacji. Zaświadczenia dla ZUS (o stanie zdrowia na druku OL-9 lub skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową w ramach prewencji rentowej) są wystawiane elektroniczne i wysyłane przez lekarza bezpośrednio do ZUSu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE.

Zaświadczenie od psychologa 

W tym wpisie skupiamy się na zaświadczeniach wydawanych przez lekarza psychiatrę. Psycholog również może jednak wystawić pewne zaświadczenia – są to:

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia, także takie, które można włączyć do dokumentacji przy wniosku o nauczanie indywidualne lub stopień niepełnosprawności;
  • Do adopcji, zabiegu bariatrycznego lub operacji plastycznej;
  • Do powrotu do pracy po dłuższym l4;
  • Opinia psychologa dziecięcego do udziału dziecka w reklamie / serialu / filmie / sesji zdjęciowej etc. 

Większość placówek i firm wymaga jednak w wyżej opisanych sytuacjach, aby zaświadczenie zostało wydane przez lekarza psychiatrę (poza udziałem dziecka w reklamie, gdzie prosi się rodziców raczej o zaświadczenie od psychologa). Zanim umówisz wizytę celem uzyskania zaświadczenia, upewnij się, od jakiego specjalisty jest potrzebny dokument w Twoim indywidualnym przypadku. 

Zaświadczenie o stanie zdrowia/leczeniu

Takie zaświadczenie lekarz prowadzący może wystawić na wizycie lub poza nią. W zależności od tego, po co zaświadczenie jest wydawane, może się na nim znaleźć m.in. informacja o chorobie, z powodu której pozostajesz pod opieką psychiatry, czasie trwania leczenia, stosowanych lekach, przyczynach problemów zdrowotnych lub zaleceniach i rokowaniu. Szczegóły można ustalić indywidualnie ze swoim psychiatrą.

Takie zaświadczenie może być przydatne np. podczas rozprawy sądowej przeciwko pracodawcy stosującemu mobbing.

Zaświadczenie o tokofobii (do cesarskiego cięcia)

Tokofobia, czyli paraliżujący lęk przed porodem występujący u ciężarnej kobiety, to poważny problem, który może uniemożliwić bezpieczne urodzenie dziecka siłami natury. Zaświadczenie od lekarza psychiatry o rozpoznaniu tokofobii stanowi ważne wskazanie do skierowania ciężarnej do porodu przez cesarskie cięcie.

Jeżeli spodziewasz się dziecka i czujesz, że potrzebujesz takiego zaświadczenia, możesz je otrzymać już na podstawie jednej wideokonsultacji z psychiatrą PsychoMedic. Gotowe zaświadczenie będziesz mogła okazać/przesłać położnikowi prowadzącemu Twoją ciążę.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do adopcji

Jednym z dokumentów, które należy złożyć na samym początku procesu adopcyjnego, jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o poczytalności i braku przeciwwskazań do zaadoptowania dziecka. Aby uzyskać takie zaświadczenie, każdy z przyszłych rodziców musi odbyć jedną, indywidualną konsultację z psychiatrą. Podczas spotkania lekarz będzie Cię pytał m.in. o aktualny stan psychiczny i ewentualne dolegliwości natury psychicznej w przeszłości.

Zaświadczenie do operacji plastycznej lub operacji bariatrycznej

Wiele ośrodków, które przeprowadzają operacje plastyczne oraz bariatryczne (żołądka), wymagają od Pacjenta zaświadczenia od psychiatry o braku przeciwwskazań do zabiegu. Takie zaświadczenie również można uzyskać na podstawie jednej wizyty. Badanie psychiatryczne przed operacją plastyczną opiera się na rozmowie – w jej trakcie lekarz ocenia, czy decyzja Pacjenta o zabiegu była w pełni świadoma i czy jest on świadomy przebiegu, konsekwencji i możliwych powikłań po operacji.

Zaświadczenie na druku OL-9

Możesz uzyskać to zaświadczenie od psychiatry, gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim z powodu trudności psychicznych od kilku miesięcy (na tzw. chorobowym można przebywać maksymalnie pół roku). Po tym okresie – jeżeli dalej nie jesteś zdolny/a do pracy – przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne. O wypełnienie zaświadczenia najlepiej poprosić swojego psychiatrę prowadzącego w trakcie wizyty kontrolnej. Pamiętaj, by zrobić to najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego (czyli 6 tygodni przed 182. dniem Twojego zwolnienia).

Zaświadczenie do powrotu do pracy po dłuższym L4

Jeśli przebywałeś_aś na zwolnieniu lekarskim dłużej, niż 30 dni, przed powrotem do swoich obowiązków musisz zgłosić się do lekarza medycyny pracy, aby wystawił Ci zaświadczenie o zdolności do pracy po długiej chorobie. Lekarz medycyny pracy w dużej mierze opiera swoją decyzję na przedstawionej przez Ciebie dokumentacji medycznej. Nasi psychiatrzy (nieco rzadziej neurolodzy lub endokrynolodzy) wystawiają zaświadczenia o stanie zdrowia, które pomoże lekarzowi medycyny pracy w podjęciu decyzji, czy możesz już wrócić do pracy.

Zaświadczenie od psychiatry do pozwolenia na broń

Otrzymanie pozwolenia na broń poprzedzają między innymi badania psychologiczne oraz u lekarzy specjalistów, w tym lekarza psychiatry. W klinikach PsychoMedic oferujemy badania psychiatryczne do pozwolenia na broń, na podstawie których możesz otrzymać stosowny dokument. Na naszym blogu przeczytasz również, jakich procedur krok po kroku należy dopełnić, aby otrzymać pozwolenie na broń.

Zaświadczenie o nauczanie indywidualne

Zaświadczenie o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia znacząco utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, przysługuje prawo do tymczasowego przejścia na alternatywną formę edukacji, jaką jest nauczanie indywidualne. Decyzję o konieczności indywidualnego trybu nauczania podejmuje zawsze komisja powołana w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale czyni to na podstawie (głównie) dokumentacji medycznej ucznia. Jeżeli Twoje dziecko wymaga nauczania indywidualnego z powodu zdiagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych albo innych problemów ze zdrowiem psychicznym, zgłoś się po zaświadczenie o stanie zdrowia od naszego psychiatry dziecięcego.

Podobnie wygląda proces orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia należy do miejskiego lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale decyzja wydawana jest głównie na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej dziecka. Nasi psychiatrzy dziecięcy pomagają również w takich sytuacjach.

Zaświadczenie-skierowanie na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS (wyjazd do sanatorium)

Niektórym osobom pracującym i ubezpieczonym w ZUSie, które leczą się z powodu trudności i zaburzeń psychicznych, przysługuje wyjazd na rehabilitację do uzdrowiska (sanatorium) w ramach tzw. programu prewencji rentowej. ZUS finansuje wyjazd do uzdrowiska Pacjentom z tzw. zaburzeniami psychosomatycznymi, czyli dającymi zarówno objawy psychiczne, jak i cielesne. To kategoria, pod którą „podpadają” m.in Pacjenci z zaburzeniami lękowymi, atakami paniki czy zmagający się ze skutkami stresu pod postacią somatyczną (czyli np. napięciami mięśni czy bólami głowy).

Jeżeli chciał/abyś wyjechać do sanatorium, spytaj swojego psychiatrę prowadzącego o tę możliwość. Jeżeli w Twojej sytuacji istnieją wskazania do wyjazdu, lekarz wystawi Ci skierowanie elektronicznie. Wkrótce później zostaniesz poproszony/a o stawienie się przed komisją ZUSu, która oceni zasadność skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Jeżeli decyzja komisji będzie pozytywna, otrzymasz skierowanie do konkretnego ośrodka i na konkretny termin w ciągu kilku tygodni. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej odbywa się w sanatorium w miejscowości uzdrowiskowej i trwa najczęściej 24 dni. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, zabiegów i przejazdu pokrywa ZUS.

Informacje o Autorze

Wideokonsultacje i wizyty telefoniczne z Psychiatrą, Psychologiem. Zapraszamy :)

UMÓW SIĘ ONLINE NA WIZYTĘ LUB ZADZWOŃ 22 253 88 88