Mieszkasz za granicą? Otrzymasz receptę transgraniczną - zrealizujesz ją w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeADHD u dzieci i młodzieży – leczenie

ADHD u dzieci i młodzieży – leczenie

ADHD u dzieci – diagnoza i skuteczna terapia

Zobacz, czy nadpobudliwość psychoruchowa dzieci może dotyczyć Twojej pociechy

Umów się na wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499

Z nadpobudliwością wśród dzieci mamy do czynienia bardzo często. Większość dzieci lubi biegać, wiercić się i kręcić. Takie dzieci zazwyczaj określane są po prostu mianem „ruchliwych”, czy „pełnych energii”. Może jednak zdarzyć się, że symptomy, takie jak trudności z koncentracją, nadmiar energii i impulsywność będą pierwszymi objawami nadpobudliwości psychoruchowej dzieci, określanej również mianem zespołu hiperkinetycznego u dzieci, czyli ADHD.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie neurorozwojowe, które przyjmuje formę pełnoobjawowego zaburzenia między 6. a 12. rokiem życia. Coraz częściej zdarza się, że rodzice/opiekunowie obserwują nadpobudliwość u niemowląt, która z czasem może przerodzić się w pełnoobjawowe ADHD. Pierwsze objawy u dzieci mogą bowiem pojawić się już w pierwszych miesiącach ich życia.

Jeżeli podejrzewasz, że zespół hiperkinetyczny może dotyczyć Twojego dziecka, skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Z poniższego artykułu dowiesz się, gdzie zdiagnozować ADHD u dzieci, jak wygląda diagnostyka ADHD u dzieci oraz czym może skutkować nieleczone ADHD u dzieci. W poradniach PsychoMedic możesz liczyć na profesjonalnie przeprowadzoną diagnozę psychologiczną dziecka i dopasowane leczenie prowadzone przez Specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i innych gałęzi medycyny. Nasi fachowcy wiedzą, jak zdiagnozować ADHD u dzieci i jak rozróżnić je od innych zaburzeń, mogących dawać podobne objawy.

ADHD – objawy u dzieci. Jak rozpoznać ADHD u dzieci?

Zespół hiperkinetyczny staje się pełnoobjawowym zaburzeniem pomiędzy 6. a 12. rokiem życia. W tym przedziale ujawniają się najczęściej nieprawidłowości w trzech sferach funkcjonowania dziecka.

W przypadku podejrzenia ADHD, symptomy u dzieci obserwowane są w poniższych kategoriach:

Zaburzenia koncentracji uwagi:

 • dziecko ma trudności z utrzymaniem uwagi/koncentracji na jednej czynności,
 • dziecko często gubi lub psuje swoje rzeczy (w złości lub/i nieumyślnie),
 • dziecko sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi,
 • dziecko popełnia błędy w pracach szkolnych wynikające z roztargnienia,
 • dziecko nie reaguje na polecenia,
 • dziecko ma trudności w organizowaniu sobie pracy,
 • dziecko często zapomina o tym, co usłyszało,
 • dziecko unika czynności, które wymagają od niego dużego zaangażowania.

Tzw. nadmierna aktywność – nadpobudliwość ruchowa dzieci:

 • dziecko bawi się w hałaśliwy sposób, wolny czas spędza w ruchu,
 • dziecko często rusza rękami i nogami,
 • dziecko ma trudności z “wysiedzeniem na miejscu”,
 • podczas zabawy dziecko nie potrafi zachowywać się cicho,
 • odpoczywanie w ciszy sprawia dziecku trudności, 
 • dziecko jest nadmierne ruchliwe nawet w sytuacjach, które wymagają dyscypliny.

Impulsywność:

 • dziecko mówi dużo i przerywa wypowiedzi innym osobom,
 • dziecko jest niecierpliwe,
 • dziecko nie reaguje na upomnienia i kary,
 • dziecko często wchodzi w konflikty z innymi dziećmi, np. wyrywa zabawki, krzyczy itp.,
 • dziecko przeszkadza innym. 

Aby móc postawić diagnozę ADHD, objawy u dzieci muszą pojawiać się w różnych sferach ich życia oraz znacząco i negatywnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. 

Diagnoza ADHD u dzieci

Rozpoznanie nadpobudliwości u dzieci nie jest proste i wymaga współpracy Specjalistów z kilku dziedzin. Kto diagnozuje ADHD u dzieci? Zazwyczaj diagnozą zajmuje się psycholog-diagnosta, który w procesie diagnozy współpracuje z psychiatrą.

W ostatnim, pandemicznym czasie bardzo wiele osób zwraca się do nas z pytaniem, czy możliwa jest diagnoza online ADHD u dzieci? Badania online w tym przypadku nie są możliwe, ponieważ aby móc wykluczyć lub potwierdzić zespół hiperkinetyczny u dzieci, konieczna jest obserwacja zachowania małego Pacjenta, np. podczas zabawy. Diagnoza online ADHD u dzieci nie jest więc możliwa, ale za to leczenie ADHD u dzieci online prowadzimy z powodzeniem już od wielu lat. Po uzyskaniu rozpoznania możesz więc zapisać dziecko na terapię „na odległość” i zaoszczędzić czas na dojazdach. Wiele dzieci czuje się także bezpieczniej w trakcie konsultacji w domowym zaciszu.

Jak zdiagnozować ADHD u dzieci? W ramach diagnozy psycholog-diagnosta przede wszystkim przeprowadza wywiad z rodzicami na temat niepokojących objawów, zbiera informacje o funkcjonowaniu pociechy w szkole i w domu, a następnie przeprowadza testy do diagnozy ADHD u dzieci. Ich celem jest ocena intelektualna dziecka, zdolności zapamiętywania, koncentracji, sprawności i koordynacji ruchowej. 

Zadaniem psychologa-diagnosty podczas diagnozy jest nie tylko zdiagnozowanie ADHD – rozpoznanie lub wykluczenie u dzieci innych problemów natury psychicznej również jest ogromnie ważne. Bardzo często zdarza się bowiem, że ADHD współwystępuje z innymi dolegliwościami o podłożu psychicznym, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, czy dysleksja. 

Diagnostyka ADHD u dzieci w PsychoMedic

Przeprowadzana jest przez zespół psychologa oraz psychiatry i składa się z 5 spotkań:

W pierwszym spotkaniu udział biorą wyłącznie rodzice dziecka. Podczas wizyty psycholog zbiera informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka oraz zauważonych objawów, które mogą wskazywać na zespół nadpobudliwości ruchowej,

W drugiej wizycie uczestniczy już młody Pacjent. W zależności od wieku dziecka spotkanie będzie polegać na rozmowie lub wspólnej zabawie, podczas której psycholog będzie obserwował zachowanie dziecka,

Na kolejnej wizycie psycholog wykorzystuje standaryzowane narzędzia psychologiczne stosowane do diagnozy ADHD u dzieci. Test do diagnozy ADHD u dzieci pozwala bowiem na ocenę nasilenia występujących objawów. Narzędzia te natomiast dobierane są zawsze indywidualnie do możliwości i potrzeb dziecka z podejrzeniem ADHD. Test dla dzieci mierzący poziom inteligencji Stanford-Binet, czy test neuropsychologiczny MOXO to niektóre testy wykorzystywane podczas diagnozy przez Specjalistów z PsychoMedic.

Kolejna wizyta odbywa się u psychiatry dziecięcego i wygląda podobnie, jak konsultacja u psychologa – opiera się na rozmowie lub na zabawie. 

Ostatnie spotkanie diagnostyczne przeznaczone jest ponownie dla rodziców/opiekunów dziecka i poświęcone jest omówieniu diagnozy. Psycholog-diagnosta przedstawia wszelkie wyniki badań, wyjaśnia, jak przebiega leczenie ADHD u dzieci i gdzie rodzice mogą zgłosić się po dalszą pomoc.

W PsychoMedic mogą Państwo skorzystać nie tylko z diagnozy funkcjonalnej dziecka. Oferujemy leczenie ADHD u dzieci, którym zajmują się doświadczeni psychoterapeuci i psychiatrzy. 

ADHD – symptomy u niemowląt. Jak zdiagnozować ADHD u niemowlaka?

Tak, jak zostało wspomniane, diagnoza online ADHD u niemowląt również nie jest możliwa, ponieważ do rozpoznania trudności, z jakimi zmaga się dziecko, konieczna jest obserwacja zachowania młodego Pacjenta. Jak wygląda diagnoza ADHD u niemowląt? Niepokojące symptomy obserwowane wśród maluszków, które mogą przerodzić się w pełnoobjawowe ADHD to:

 • ciągłe pozostawanie w ruchu (machanie rączkami i nóżkami),
 • szybkie nudzenie się zabawkami,
 • częste złoszczenie się, płacz, krzyk,
 • brak nauki na własnych błędach: dziecko raczkuje w pobliżu np. mebli, mimo tego, że w ten sposób już kilkakrotnie się uderzyło.

Nadpobudliwość u niemowląt może także przejawiać się pod postacią zaburzeń snu i/lub problemów z karmieniem.

Diagnoza i leczenie ADHD u niemowląt

Kryteria dotyczące zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wyróżnione w stosowanych klasyfikacjach odnoszą się do funkcjonowania dziecka w szkole oraz w relacjach z rówieśnikami. W związku z tym dotychczas ADHD u niemowląt nie jest diagnozowane ze względu na brak możliwości oceny funkcjonowania maluszka we wspomnianych obszarach ADHD. Diagnoza u dzieci opiera się także na wykorzystaniu narzędzi psychologicznych, do których potrzebny jest m.in. kontakt słowny z dzieckiem. W przypadku niemowląt utrzymanie takiego kontaktu nie jest możliwe, a tym samym nie ma możliwości wykluczenia lub rozpoznania zespołu hiperkinetycznego w tak młodym wieku.

Niemniej jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów u niemowlaka, które mogą wskazywać na ADHD, warto skierować swoje kroki do Specjalisty. W pierwszej kolejności rodzice mogą zgłosić się do pediatry, a następnie do neurologa dziecięcego, który wykluczy nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. W następnej kolejności należy zgłosić się do psychologa dziecięcego, który podpowie rodzicom, jak postępować z maluszkiem. Regularna opieka ze strony psychologa pozwoli również na szybkie postawienie diagnozy w odpowiednim wieku oraz rozpoczęcie leczenia ADHD u niemowląt tak szybko, jak to możliwe.

ADHD – leczenie u dzieci i młodzieży

Jak leczyć ADHD u dzieci?

Nieleczone ADHD niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim dziecko ze względu na swoje zachowanie może spotkać się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nieleczone ADHD u dzieci może także skutkować problemami szkolnymi i zawodowymi, trudnościami z funkcjonowaniem w dorosłym życiu oraz problemami emocjonalnymi. Co więcej, ADHD w dorosłości, które nie jest leczone, powiązane jest z większym ryzykiem rozwoju zaburzeń psychicznych. .

Nadpobudliwość ruchowa u dzieci nie może być w pełni wyleczona. Możliwe jest jednak znaczące złagodzenie lub nawet wyeliminowanie z codziennego życia objawów ADHD. Leczenie u dzieci opierać będzie się w pierwszej kolejności na psychoedukacji rodziców i omówieniu metod postępowania z dzieckiem. Specjalista podpowie rodzicom, jak wspierać pociechę w domu i w szkole.

Dobre efekty daje także farmakologiczne leczenie ADHD. Psychiatra dziecięcy zazwyczaj przepisuje leki z grupy tzw. leków psychostymulujących, które łagodzą nadpobudliwość u dzieci, a tym samym pomagają im w wyciszeniu objawów, które niekorzystnie oddziałują na ich codzienne funkcjonowanie. 

ADHD – terapia dla dzieci online

W przypadku ADHD, leczenie dzieci zakłada również regularne spotkania z psychoterapeutą dziecięcym. Zazwyczaj wykorzystywane są interwencje behawioralne, których celem jest nauka pożądanych zachowań i zwiększenie ich częstotliwości, przy jednoczesnym “oduczaniu” niepożądanych zachowań występujących w przebiegu ADHD. Terapia uczy również dziecko, jak funkcjonować w codziennym życiu oraz jak radzić sobie z impulsywnością.

W klinice PsychoMedic w formie stacjonarnej prowadzimy dodatkowo treningi umiejętności społecznych i treningi zastępowania agresji, dzięki którym dzieci i młodzież m.in. uczą się rozwijać prawidłowe postawy społeczne, uczą się zdrowych sposobów odreagowywania napięcia oraz pracują nad kształtowaniem adekwatnej samooceny. 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499

lek. Kamińska Agnieszka

Natalia 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Korzeniewski Kajetan

Agnieszka 2023-06-07

Oceniam na 5