Mieszkasz za granicą? Otrzymasz receptę transgraniczną - zrealizujesz ją w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeBezpłatny test psychologiczny Holmes-Rahe

Bezpłatny test psychologiczny Holmes-Rahe

Za pomocą bezpłatnego testu psychologicznego Holmes-Rahe sprawdzisz, jaki wpływ na Twoje życie ma stres.

Odpowiedz na pytania NIE/TAK na podstawie Twoich doświadczeń z ostatniego roku:
1. Śmierć współmałżonka
2. Rozwód
3. Separacja małżeńska
4. Pobyt w więzieniu
5. Śmierć bliskiego członka rodziny
6. Zranienie ciała lub choroba
7. Zawarcie małżeństwa
8. Zwolnienie z pracy
9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem
10. Przejście na rentę lub emeryturę
11. Choroba w rodzinie
12. Ciąża
13. Kłopoty w pożyciu seksualnym
14. Powiększenie się rodziny
15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej
16. Zmiany w dochodach finansowych
17. Śmierć bliskiego przyjaciela
18. Zmiana zawodu
19. Wzrost konfliktów małżeńskich
20. Zaciągnięcie hipoteki
21. Wiadomość o konieczności zwrotu kredytu lub pożyczki
22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym
23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego
24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka
25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania
26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka
27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej
28. Zmiany poziomu życia
29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń
30. Starcia z szefem
31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia
32. Zmiana mieszkania
33. Zmiana szkoły
34. Zmiany w spędzaniu wolnego czasu
35. Zmiany w praktykach religijnych
36. Zmiany w nawykach życia towarzyskiego
37. Zaciągnięcie pożyczki
38. Zmiana nawyków snu
39. Zmiany częstości spotkań rodzinnych
40. Zmiany nawyków żywieniowych
41. Urlop
42. Ważne święta
43. Małe naruszenie przepisów prawnych