22 254 54 54 - 7dni w tygodniu

Bezpłatny test psychologiczny Holmes-Rahe

Za pomocą bezpłatnego testu psychologicznego Holmes-Rahe sprawdzisz, jaki wpływ na Twoje życie ma stres.

Odpowiedz na pytania NIE/TAK na podstawie Twoich doświadczeń z ostatniego roku:
1.Śmierć współmałżonka
2.  Rozwód
3.  Separacja małżeńska
4.  Pobyt w więzieniu
5.  Śmierć bliskiego członka rodziny
6.  Zranienie ciała lub choroba
7.  Zawarcie małżeństwa
8.  Zwolnienie z pracy
9.  Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem
10.  Przejście na rentę lub emeryturę
11.  Choroba w rodzinie
12.  Ciąża
13.  Kłopoty w pożyciu seksualnym
14.  Powiększenie się rodziny
15.  Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej
16.  Zmiany w dochodach finansowych
17.  Śmierć bliskiego przyjaciela
18.  Zmiana zawodu
19.  Wzrost konfliktów małżeńskich
20.  Zaciągnięcie hipoteki
21.  Wiadomość o konieczności zwrotu kredytu lub pożyczki
22.  Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym
23.  Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego
24.  Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka
25.  Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania
26.  Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka
27.  Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej
28.  Zmiany poziomu życia
29.  Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń
30.  Starcia z szefem
31.  Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia
32.  Zmiana mieszkania
33.  Zmiana szkoły
34.  Zmiany w spędzaniu wolnego czasu
35.  Zmiany w praktykach religijnych
36.  Zmiany w nawykach życia towarzyskiego
37.  Zaciągnięcie pożyczki
38.  Zmiana nawyków snu
39.  Zmiany częstości spotkań rodzinnych
40.  Zmiany nawyków żywieniowych
41.  Urlop
42.  Ważne święta
43.  Małe naruszenie przepisów prawnych