E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeBlogDlaczego powstaje depresja
Dlaczego powstaje depresja

Dlaczego powstaje depresja

Powstawanie zaburzeń psychicznych (takich jak depresja) to temat, którym badacze zajmują się od wielu lat i wciąż nie znamy jednoznacznego wyjaśnienia tego zjawiska. Wiemy jednak, jakie czynniki mogą zwiększać ryzyko zachorowania. W przypadku depresji choroba może pojawić się jako skutek jednej z przyczyn wymienionych poniżej lub jako konsekwencja połączenia kilku z nich.

Dlaczego powstaje depresja – uwarunkowania genetyczne

Wiele chorób psychicznych może być dziedziczonych, dlatego często widzimy powtarzające się przypadki zachorowań w rodzinie. Do tych chorób należy między innymi choroba afektywna dwubiegunowa, która jest warunkowana genetycznie. Depresja nie jest dziedziczna w takim samym stopniu jak choroba afektywna dwubiegunowa i nie mamy pewności, że ujawni się w kolejnym pokoleniu. Jednakże dziedziczone są predyspozycje do zaburzeń depresyjnych, dlatego prawdopodobieństwo zachorowania na depresję rośnie w rodzinie, gdzie taki problem już występował.

Dlaczego powstaje depresja – przyczyny hormonalne

Zaburzenia hormonalne to jedna z przyczyn, które zwiększają ryzyko zachorowania na depresję. Dotyczy to w szczególności kobiet, w okresie niedługo przed i po menopauzie. Wahania hormonów w okresie przekwitania mogą znacznie zwiększyć podatność na tę chorobę.

Dlaczego powstaje depresja – inne choroby zwiększające ryzyko depresji

Badania wykazują, że w przypadku części chorób przewlekłych (teoretycznie niezwiązanych ze sferą psychiki) takich jak cukrzyca, nieswoiste zapalenia jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby nowotworowe i niektóre choroby neurologiczne ryzyko zachorowania na depresję wzrasta. Zakłada się, że przyczyną może być pogarszający się stan zdrowia i trudności z akceptacją pojawiających się ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Dlaczego powstaje depresja – skutki uboczne przyjmowanych leków

Objawy depresyjne należą do możliwych skutków ubocznych niektórych leków. Te leki to m.in. betablokery (stosowane w leczeniu jaskry), leki przeciwpsychotyczne (stosowane w przypadku schizofrenii i innych chorób objawiających się występowaniem psychoz), niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne i antykoncepcyjne środki hormonalne. Takie objawy nie występują jednak u wszystkich pacjentów stosujących ww. leki i zwykle ustępują po ich odstawieniu.

Dlaczego powstaje depresja – czynniki środowiskowe

Depresję mogą powodować również czynniki zewnętrzne. Śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy czy samotność to problemy, z którymi ludzie często nie potrafią sobie poradzić, nawet po upływie długiego czasu. Długotrwała ekspozycja na silny stres (np. w pracy) także sprzyja powstawaniu depresji. Silny stres nie zawsze jest spowodowany zdarzeniami przykrymi. Wszystko co wprowadza poważne zmiany w życiu (np. urodzenie dziecka, przeprowadzka) może być czynnikiem stresogennym.

Dlaczego powstaje depresja – przyczyny osobowościowe

Według badacza Aarona Becka pewne cechy osobowościowe powodują podatność na depresję.  Pesymistyczny sposób myślenia, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości – wszystkie te cechy mogą doprowadzić do pojawienia się depresji. Psychoterapia jako sposób leczenia zaburzeń depresyjnych rozwinęła się właśnie jako odpowiedź na teorię Becka.

Informacje o Autorze

Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic.pl świadczy usługi z zakresu leczenia depresji, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń nerwicowych i lękowych, zaburzeń seksualnych, uzależnień, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu. Pomagamy w budowaniu związku/miłości, bliskich relacji, a także w rozwoju Twojego potencjału. Naszym celem jest stworzenie wszechstronnej pomocy dla pacjentów. Tworzymy zespół składający się z specjalistów (psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, endokrynolog, neurolog, dietetyk). Zapewniamy najwyższą jakoś usług i gwarantujemy wykwalifikowany personel.Zapraszamy do umówienia wizyty w PsychoMedic.pl.

UMÓW SIĘ ONLINE NA WIZYTĘ LUB ZADZWOŃ 22 253 88 88


Brak komentarzy

Zamieść komentarz