E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Małgorzata Klamra – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

mgr Małgorzata Klamra – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Małgorzata Klamra – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

 


Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia oraz z dorosłymi.
Ukończyła studia psychologiczne, a następnie poszerzała swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach dotyczących pozytywnych nieawersyjnych metod obniżania ilości zachowań trudnych u dzieci jak i osób dorosłych oraz funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i sensorycznego osób ze spektrum autyzmu. Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

Doświadczenie kliniczne zdobywała m. in. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, oraz na Oddziale Psychiatrii w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Jako Psycholog Koordynujący zespołem specjalistów w NZOZ Pasternik, na oddziałach neurorehabilitacji, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ZOL i w Prywatnym Centrum Terapii Mowy „Gaduła” na co dzień realizuje diagnozę oraz terapię dzieci i dorosłych.

 

Pracuje z dziećmi, dorosłymi oraz seniorami doświadczającymi zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz skutków między innymi udarów mózgu. Zmagających się z nagłą utratą sprawności i zdrowia, będącymi w procesie rehabilitacji.

 

Udziela pomocy w zakresie:

 • pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci i osób dorosłych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu;
 • prawidłowej regulacji emocji u dzieci i osób dorosłych;
 • zaparć nawykowych;
 • wstrzymywania moczu;
 • brudzenia;
 • moczenia;
 • wspierania i psychoedukacji rodziców, którzy uczestniczą w całym procesie terapii dziecka;
 • zaburzeń psychosomatycznych;
 • utrudnionej adaptacji do przedszkola lub szkoły;
 • lęku uogólnionego;
 • lęku społecznego;
 • fobii;
 • depresji;
 • zaburzeń po incydentach neurologicznych (udary, urazy, zabiegi);
 • udziela porad psychodietetycznych;
 • udziela pomocy kobietom w ciąży.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr n.med. Elżbieta Kobrzyńska-Żochowska

Marta 2022-02-21

Oceniam na 5.


mgr Ewelina Wysocka

Marek 2019-05-06

Dla mnie bardzo pozytywna wizyta


mgr Filip Pierowski

Aniela 2022-01-17

Oceniam na 5.