7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Magdalena Gorzela – Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Magdalena Gorzela – Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE

Mateusz 2021-07-09
Oceniam na 5

OPIS

mgr Magdalena Gorzela

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny z 20-letnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w pracy z osobami dorosłymi jako asystent na oddziale psychiatrycznym oraz psychoterapeuta na oddziałach dziennych –  ogólnopsychiatrycznych i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w warunkach ambulatoryjnych.  

Psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii Ericksonowskiej, wyrażający przekonanie, że pacjent zawsze dysponuje wewnętrznymi zasobami do poradzenia sobie z problemem, który przyprowadza go do terapii, ale w danym momencie nie posiada on dostępu do tych zasobów. Celem terapii jest ich odkrycie i spożytkowanie dla lepszej przyszłości pacjenta. Niepowtarzalność każdej jednostki powoduje, że rozwiązanie jakiego szukają we wspólnej pracy terapeuta i pacjent zawsze jest niepowtarzalne dla każdej zgłaszającej się po pomoc osoby. Zasoby tkwią nie tylko w ludziach ale też w relacjach jakie oni tworzą. Każda para ma w historii swojego związku zasoby, do których terapeuta odwołuje się w terapii par, każda rodzina ma zasoby (silne osoby w systemie, doświadczenia z którymi rodzina poradziła sobie w przeszłości), do których terapeuta odwołuje się pracując z rodziną, jak i indywidualną osobą, która w tej rodzinie ma swoje korzenie. Aby pomóc osobie szukającej rozwiązania dla trudności i problemów, z którymi zgłasza się ona do terapii terapeuta wykorzystuje naturalną dla każdego człowieka zdolność do wchodzenia w trans, stosując tzw „naturalistyczną hipnozę”, szczególny rodzaj komunikacji między pacjentem a terapeutą, dzięki któremu możliwe jest spożytkowanie i zintegrowanie mocnych stron pacjenta, do których na ten moment nie ma on dostępu. Terapeuta podąża za pacjentem w poszukiwaniu tych rozwiązań. 

W zakresie terapii par terapeuta poszukuje wraz z parą rozwiązań dla nastepujących problemów:

  • trudności komunikacyjnych;
  • odbudowania zaufania w związku po zdradzie;
  • zwiększenia dojrzałości pary słabo wyodrębnionej z rodzin pochodzeniowych;
  • przeformułowania związku, gdy jeden z partnerów doświadcza poważnej choroby;
  • przezwyciężenia trudności prokreacyjnych i poradzenia sobie z emocjami związanymi ze stratą dziecka;
  • procesu rozwodu;   

W zakresie terapii indywidualnej poszukiwane rozwiązania dotyczą:

  • objawów nerwicowych;
  • depresji;
  • lęku i fobi;
  • problemów i trudności emocjonalnych;
  • sytuacji kryzysowych;
  • konsekwencji przeciążenia stresem;

W zakresie terapii rodzinnej poszukiwane rozwiązania dotyczą:

  • problemów wychowawczych;
  • odnalezienia się rodziny w kolejnych fazach rozwojowych (rodzina z małym dzieckiem, dzieckiem w okresie dojrzewania, dzieckiem opuszczającym dom);
  • zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży;

Ukończyła całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W jego przebiegu odbyła również staże w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagielońskiego, pogłębiając swoje doświadczenie pracy z grupą, które zdobyła pracując jako psychoterapeuta na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych. 

Aktualnie, będąc w trakcie specjalizacji II stopnia z psychologii klinicznej rozszerza swoje zainteresowania o pracę z pacjentem chorym somatycznie. Zarówno osoba chora somatycznie jaki i rodzina tej osoby potrzebują wsparcia psychologicznego na wszystkich etapach leczenia – od etapu postawienia rozpoznania po etap rehabilitacji. Współczesny model leczenia poważnych chorób cywilizacyjnych uwzględnia konieczność spożytkowania „tego, co psychiczne” dla procesu zdrowienia. Magdalena Gorzela posiada doświadczenie pracy z emocjami, jakich doświadczają pacjenci i ich rodziny w chorobach onkologicznych, kardiologicznych, dermatologicznych. Towarzyszyła tym pacjentom na oddziałach klinicznych między innymi Szpitala Morskiego w  Gdyni, jak i pracując w warunkach długoterminowej psychoterapii, po zakończeniu inwazyjnego leczenie medycznego i hospitalizacji. Towarzyszyła trudnym decyzją zgody na transplantację płuc i serca, odbywając staż w Klinice prof. Religii w Zabrzu. 

W pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu bólu i dolegliwości psychogennych (np. migreny) wykorzystuje techniki mindfulness – treningu uważności, który proponuje niezwykle współczujące i autentyczne podejście do bólu, które jest na drugim biegunie prób kontrolowania bólu za pomocą leków i zabiegów, które w niektórych przypadkach nie przynoszą pożądanego efektu.  

Naszych specjalistów polecają pacjenci

mgr Tomczyk Jowita

Martyna mama Antka 2023-06-02

Oceniam na 5

lek. Koreywo Regina

Kasia 2023-06-06

Oceniam na 5

lek. Dulko Stanisław

pacjent 2023-06-02

Oceniam na 5