22 254 54 54 - 7dni w tygodniu

mgr Kamila Becker – Psychoterapeuta Dzieci i Dorosłych

mgr Kamila Becker – Psychoterauta Dzieci i Dorosłych

Dyplomowany psychoterapeuta z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.
Ukończyła 5-letnie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie Psychoterapii Integracyjnej INTRA, psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych PolskiegoTowarzystwa Psychologicznego. Odbyła liczne staże kliniczne między innymi w Klinice Dzieci i Młodzieży oraz na Oddziale Dziennym dla osób z zaburzeniami afektywnymi Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała podczas pracy w Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu OPTA, Fundacji Dzieci Niczyje oraz w Fundacji CEL.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i parami głównie w podejściu integracyjnym. W swoim myśleniu o rodzinie bazuje na myśleniu systemowym.

Bardzo ceni pracę z rodzicami ponieważ stanowią oni główne oparcie dla dziecka. W konsultacjach i pracy psychoedukacyjnej rodzice wzmacniają swoje kompetencje wychowawcze. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach rodzice mogą poszukać przyczyn trudności dziecka, rozwiązań dla aktualnej sytuacji oraz wzmocnić potencjał i samoocenę swojego dziecka.

W psychoterapii dzieci i młodzieży świadczy pomoc w trudnościach związanych z reakcją na kryzys w rodzinie taki jak rozwód rodziców, choroba lub inne trudne dla młodego człowieka zmiany, w trudnościach szkolnych i rówieśniczych, nerwicy, zaburzeniach osobowości, depresji, lękach i fobiach.

W psychoterapii osób dorosłych specjalizuje się w pomocy osobom przeżywającym kryzysy życiowe, doświadczających trudności w relacjach z ważnymi osobami, chcących się przyjrzeć swojemu życiu, cierpiących z powodu obniżonego nastroju, lęku, nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości, zagubienia oraz dla tych, którzy chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens i cel w życiu.

Zapisy online