E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homedr n.med. Tomasz Kmieć – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

dr n.med. Tomasz Kmieć – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

Neurolog

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

dr n.med. Tomasz Kmieć


Neurolog

Lekarz specjalista neurolog dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy lekarza neurologa. Obecnie z-ca Kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

 

Zainteresowania naukowe i kliniczne:
Neurologia dziecięca: postępujące encefalopatie dziecięce uwarunkowane genetycznie, cytopatie mitochondrialne, choroba Leigha, deficyt biotynidazy, padaczka dziecięca, choroby naczyniowe mózgu, choroby demielinizacyjne i stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży, choroby pozapiramidowe – dystonie uogólnione, choroba Hallervordena-Spatza: PKAN i MPAN (NBIA); choroby neurometabliczne – choroba Battena NCL, choroba Wilsona,  bóle głowy i migrena, ataksje móżdżkowe i choroba Louis-Bar,, choroba tików i zespół Touretta, mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowy zanik mięśni, fakomatozy: zespoół Sturge-Webera, Stwardnienie guzowate.

 

Osiągnięcia naukowe:

  • Publikacje w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych,
  • Abstrakty na kongresach, konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • Rozdziały w podręcznikach, monografiach,
  • Współpraca w grancie Unii Europejskiej TIRCON, NCL.

 

Doświadczenia dydaktyczne:
Liczne ustne prezentacje na krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach, wykłady na konferencjach i kursach szkoleniowo-naukowych, wykłady na szkoleniowych i doskonalących kursach CMKP.

 

Członkowstwa:

  • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych,
  • Polskie Towarzystwo Chorób Pozapiramidowych,
  • Polskie Towarzystwo Touretta,
  • Polska Liga Przeciwpadaczkowa,
  • Polskie Towarzystwo Neurologów,
  • Komisja Neurologów Dziecięcych PAN.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Patrycja Kaźmierska

Agata 2019-11-12

Oceniam na 5.


dr Justyna Car

Agnieszka 2021-09-23

Podczas każdej wizyty u Pani Doktor Car czuję się wysłuchana, zrozumiana i zaopiekowana. Oprócz fachowej wiedzy medycznej, Panią Doktor cechuje duża inteligencja i trudna umiejętność przywra...


dr n. med. Anna Sieradzka

Szymon 2021-11-21

Oceniam na 5