Mieszkasz za granicą? Otrzymasz receptę transgraniczną - zrealizujesz ją w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeTest lęku społecznego Liebowitza online

Test lęku społecznego Liebowitza online

Lęk społeczny nazywany również fobią społeczną albo socjofobią to na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej diagnozowany problem natury psychicznej. Zgodnie z szacunkami może on dotykać nawet ok. 10% społeczeństwa. Przez niektórych badaczy uważany jest już za chorobę cywilizacyjną. Przypuszcza się, że do nasilenia socjofobii mogła przyczynić się trwająca w ostatnich latach pandemia koronawirusa i wymuszone przez nią okresy izolacji społecznej.

Warto jednak pamiętać, że lęk społeczny, tak jak i inne fobie, jak najbardziej można leczyć. PsychoMedic to klinika psychologiczno-psychiatryczna, w której od lat zajmujemy się skuteczną diagnozą oraz terapią szeroko rozumianych zaburzeń lękowych, w tym także fobii społecznej. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpicie na tego rodzaju trudności – najlepszą decyzją będzie sięgnięcie po profesjonalną pomoc. Na początek przydatny może okazać się dostępny online test lęku społecznego Liebowitza. Nie zastąpi on co prawda fachowej diagnozy, ale z pewnością dostarczy cennych informacji na etapie wstępnej oceny dolegliwości.

Co to jest lęk społeczny i jak się objawia?

Fobia społeczna to – zgodnie z definicją – zaburzenie o podłożu nerwicowym, którego cechą charakterystyczną jest odczuwanie silnego lęku przed sytuacjami wymagającymi wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. Lęk społeczny u każdego może objawiać się nieco inaczej, a także mieć odmienne nasilenie. Niezależnie jednak od indywidualnej charakterystyki socjofobii – jest ona zazwyczaj bardzo uciążliwa dla osoby jej doświadczającej, a niekiedy także dla jej najbliższego otoczenia. Obawa przed spotkaniami w dużych grupach, przebywaniem w miejscach publicznych (takich jak kina, restauracje, galerie handlowe itd.), czy poruszaniem się komunikacją miejską może w ogromnym stopniu utrudnić codzienne funkcjonowanie i pogorszyć samopoczucie. W życiu zawodowym fobia społeczna może z kolei zablokować możliwości rozwoju i znacznie utrudnić albo wręcz pozbawić szans na awans.

Co istotne – lęk społeczny może się pojawić już na samo wyobrażenie sytuacji wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi. Nierzadko lęk doprowadza do paraliżu uniemożliwiającego na przykład wyjście z domu. Osobom doświadczającym fobii społecznej często towarzyszy także duża obawa przed wyśmianiem lub brakiem akceptacji ze strony innych.

Socjofobia nierzadko powoduje również objawy somatyczne. Pojawiają się one najczęściej w sytuacji intensywnego stresu. Wśród najbardziej charakterystycznych symptomów wymienić można między innymi:

  • drżenie rąk
  • silne pocenie się
  • szumy w uszach
  • jąkanie się
  • oblewanie się rumieńcem
  • kołatanie serca
  • mdłości

Skala lęku społecznego Liebowitza (test) uwzględnia najczęstsze sytuacje, które powodują dokuczliwe objawy u osób cierpiących na fobię społeczną.

Skala lęku społecznego Liebowitza

Skala lęku społecznego Liebowitza uważana jest obecnie za tzw. złoty standard w diagnostyce fobii społecznej. Służy ona nie tylko do rozpoznawania występujących symptomów lęku społecznego, ale także do pomiaru jego natężenia.

Jak wygląda Skala lęku społecznego Liebowitza? Test składa się z 24 sformułowań, do których badany ustosunkowuje się na dwóch wymiarach, określających:

  • poziom strachu lub lęku doświadczanego w danej sytuacji (0 – brak, 1 – łagodny, 2 – umiarkowany, 3 – silny)
  • skłonność do unikania danej sytuacji (0 – nigdy, 1 – niekiedy, 2 – często, 3 – zawsze)

Minimalny wynik, jaki można uzyskać to 0 punktów, a maksymalny – 144. Uzyskany rezultat powinien zostać poddany interpretacji przez profesjonalistę.

TU POWINIEN BYĆ TEST

Skala lęku społecznego Liebowitza – test online

Każdy, kto podejrzewa u siebie fobię społeczną, ma możliwość wstępnie zweryfikować swoje przypuszczenia. Służy do tego znajdująca się na stronie internetowej PsychoMedic Skala lęku społecznego Liebowitza – test online. Wypełnienie go zajmuje około 5 minut i pozwala szacunkowo określić stopień nasilenia dolegliwości. Należy jednak pamiętać, że wynik testu nie jest równoznaczny z oficjalną diagnozą i za każdym razem powinien zostać skonsultowany z lekarzem psychiatrą, który w razie potrzeby pogłębi i uzupełni diagnozę.

Wykonaj test i umów się do jednego z naszych Specjalistów już dziś. Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej lub zadzwoń pod numer: 799 399 499

1. Rozmowa przez telefon w obecności innych osób
strach lub lęk
unikanie sytuacji
2. Przebywanie w małej grupie osób
strach lub lęk
unikanie sytuacji
3. Spożywanie posiłków w miejscu publicznym
strach lub lęk
unikanie sytuacji
4. Picie z innymi ludźmi w miejscu publicznym
strach lub lęk
unikanie sytuacji
5. Rozmawianie z przełożonym lub inną ważną osobą
strach lub lęk
unikanie sytuacji
6. Wystąpienie, mowa przed dowolną publicznością
strach lub lęk
unikanie sytuacji
7. Wyjście na spotkanie towarzyskie, imprezę w miejscu publicznym
strach lub lęk
unikanie sytuacji
8. Realizacja obowiązków, co obserwują inne osoby
strach lub lęk
unikanie sytuacji
9. Pisanie np. wiadomości, będąc obserwowanym przez inne osoby
strach lub lęk
unikanie sytuacji
10. Rozmowa przez telefon z osobą, której dobrze nie znasz
strach lub lęk
unikanie sytuacji
11. Interakcja, rozmowa z ludźmi, których dobrze nie znasz
strach lub lęk
unikanie sytuacji
12. Interakcje z obcymi osobami
strach lub lęk
unikanie sytuacji
13. Skorzystanie z publicznej toalety
strach lub lęk
unikanie sytuacji
14. Wchodzenie do pokoju, gdzie przebywają już inne osoby
strach lub lęk
unikanie sytuacji
15. Bycie w centrum uwagi
strach lub lęk
unikanie sytuacji
16. Zabieranie głosu na spotkaniu
strach lub lęk
unikanie sytuacji
17. Uzupełnianie jakiegoś testu sprawdzającego wiedzę lub umiejętności
strach lub lęk
unikanie sytuacji
18. Sprzeczka z osobą, której dobrze nie znasz
strach lub lęk
unikanie sytuacji
19. Patrzenie w oczy obcym ludziom
strach lub lęk
unikanie sytuacji
20. Prezentacja / przedstawianie raportu przed grupą ludzi
strach lub lęk
unikanie sytuacji
21. Podrywanie kogoś
strach lub lęk
unikanie sytuacji
22. Reklamacja produktów w sklepie
strach lub lęk
unikanie sytuacji
23. Urządzanie imprezy, uroczystego spotkania
strach lub lęk
unikanie sytuacji
24. Przeciwstawianie się nieustępliwemu sprzedawcy
strach lub lęk
unikanie sytuacji
Autor: Liebowitz MR. Social Phobia. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1987;22:141-173