E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy – Wideokonsultacja

mgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy – Wideokonsultacja

Psycholog dziecięcy, Psycholog diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy – Wideokonsultacja

 

Psycholog dziecięcy, psycholog diagnosta. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży do 14 roku życia.

 

 

Doświadczenie

  • Doświadczenie zawodowe zdobywała: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych przedszkolach niepublicznych oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 92 w Warszawie.
  • Ukończyła roczny staż w Centrum Terapii Synergis, a następnie rozpoczęła trwającą już 10 lat pracę z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne i całościowe zaburzenia rozwoju).
  • Brała udział w turnusach rehabilitacyjnych, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe (Treningi Umiejętności Społecznych).
  • Od 7 lat związana jest z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w tym pracą z dziećmi z diagnozą: spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, zespołu Downa, opóźnionego rozwoju mowy, afazji, ADHD.

 

Wykształcenie

  • Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek stosowane nauki społeczne, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna, terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta całościowych zaburzeń rozwoju.
  • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Zakres udzielanego wsparcia

  • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in. spektrum autyzmu, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), z doświadczeniem niepełnosprawności intelektualnej czy zespołu Downa,
  • diagnoza intelektu oraz gotowości szkolnej,
  • poradnictwo dla rodziców dzieci z diagnozą spektrum autyzmu czy trudnościami szkolnymi.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Dorota Pawłowicz

Olga 2021-01-13

Oceniam na 5


dr Joanna Popławska

Magdalena 2022-03-02

Bardzo pomocna Pani doktor, zaangażowana i empatyczna. Zaproponowała różne rozwiązania co dało mi możliwość wyboru i zaplanowanie leczenia. Jedyne czego mogę żałować, to tego, że nie zap...


dr Igor Gaj

Marcin 2022-04-28

Oceniam na 5