E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Małgorzata Juszczak-Kapusta – Psycholog Dzieci i Młodzieży – Wideokonsultacja

mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta – Psycholog Dzieci i Młodzieży – Wideokonsultacja

Psycholog Dzieci i Młodzieży, Psycholog diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta – Psycholog Dzieci i Młodzieży – Wideokonsultacja

 

Psycholog dziecięcy, pedagog, terapeutka wczesnej interwencji, terapeutka integracji sensorycznej, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi od 2010 r.

 

„Szczególnie bliskie jest mi usprawnianie rozwoju dzieci młodszych.”

 

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami komunikacyjnymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania, jak również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Wykształcenie

Ukończyła psychologię w specjalności zdrowia i kliniczna, jak również studia pierwszego stopnia (licencjackie) z pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Dodatkowe szkolenia

Odbyła kursy i szkolenia z zakresu m.in. diagnozy, terapii i metod pracy z dziećmi z autyzmem (m.in. Podstawy Handle, III stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej) oraz sprawiającymi trudności wychowawcze (m.in. szkolenie z zakresu metody Carole Sutton). Ukończyła kurs pierwszego stopnia naturalnego języka migowego, poziom drugi kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz dwustopniowe szkolenie z integracji sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

Zakres udzielanego wsparcia

  • Specjalizuje się w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi.
  • Pracuje z dziećmi wykazującymi opóźnienie w rozwoju w porównaniu z rówieśnikami (opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność intelektualna).
  • Wspiera dzieci wykazujące zaburzenia zachowania, sprawiające trudności wychowawcze.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Ita Jankowska

Aleksandra 2021-09-30

Oceniam na 5


dr Bartłomiej Kubacki

Adam 2020-11-05

Oceniam na 5


mgr Filip Pierowski

Aniela 2022-01-17

Oceniam na 5.