E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Joanna Kajko – Rykalska – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

mgr Joanna Kajko – Rykalska – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

Psycholog diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Joanna Kajko – Rykalska – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

 

Psycholog, psycholog diagnosta dzieci od 3 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych.
Pracuje z pacjentami od 2013 roku.

 

„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają” Milton Erickson

 

Doświadczenie

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach – wykładowca (Prowadzone przedmioty: „Psychologia Społeczna”, „Psychologia Różnic Indywidualnych”, ”Ekspresja Emocji”, „Wizerunek Firmy”, „Psychologia Kliniczna dorosłych”, „Psychologia rozwoju człowieka”, „Osobowościowe uwarunkowania motywacji i motywowania”, „Zaburzenia psychosomatyczne uwarunkowane uszkodzeniami mózgu”),
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej Szpital VitoMed Gliwice – psycholog,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szpital VitoMed Gliwice – psycholog,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach,
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Caritas, Knurów: funkcja psychologa dzieci i młodzieży,
 • Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach: funkcja psychologa,
 • Dom Dziecka Nr 3 Gliwice, Dom Dziecka Nr 4 Gliwice, funkcja psychologa dzieci i młodzieży,
 • OPS Gliwice, realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i dorośli,
 • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny, funkcja psycholog dzieci i młodzieży z wybranymi zaburzeniami psychicznymi,
 • Staże kliniczne realizowane w ramach 4 letniej specjalizacji z psychologii klinicznej: Szpital Kliniczny w Zabrzu, oddziały: ogólnopediatryczny, pediatryczny onkologiczny, pediatryczny nefrologiczny, pediatryczny endokrynologiczny, pulmonologia dorosłych,
 • Centrum Diagnozy i Terapii Diada Pyskowice: diagnoza psychologiczna, kwalifikowanie do terapii, leczenia,
 • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Sosnowcu,
 • Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno Rehabilitacyjny dla Dzieci GOAR,
 • Centrum Onkologii w Gliwicach, oddział transplantologii szpiku, chorób krwi,
 • Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, oddział przyjęciowy damski,
 • Fundacja Dom Nadziei, ośrodek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży,
 • Centrum Pediatrii Jana Pawła II w Sosnowcu, Oddział Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego.

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Mgr psychologii; Specjalność: Psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży oraz Psychologia sądowa,
 • Studia podyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogika: Instytut studiów podyplomowych Pedagogium,
 • Studia podyplomowe o specjalności Przygotowanie Pedagogiczne: Kolegium Pedagogiczne przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
 • Studia podyplomowe o specjalności Terapia Rodzin: Instytut studiów podyplomowych Pedagogium,
 • Studia podyplomowe o specjalności Neuropsychologia: WSB – National Louis University,
 • Specjalizacja kliniczna , szczegółowa ścieżka specjalizacyjna Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu.

 

Posiadane certyfikaty

 • Kwalifikacje mediatora rodzinnego,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany, kwalifikacyjny,
 • „Stosowana analiza zachowania – III bazowy kurs kwalifikacyjny“,
 • „Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców”,
 • Metody diagnostyczne i terapeutyczne: 'Stanford – Binet’, 'Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego’, 'Karta Oceny Zachowania i Emocji’, 'Terapia Ręki’, 'Trener Umiejętności Społecznych’, „Metody: Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny” , 'metoda Carole Sutton’, ,KOCP – metoda strukturalna,
 • Diagnoza ADOS – 2.

 

Dodatkowe szkolenia

 • „Wspomaganie rozwoju małego dziecka”,
 • „Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka niepełnosprawnego”,
 • „Trudne zachowania u dzieci i uczniów z autyzmem”,
 • „Podstawy Arteterapii”,
 • „Wczesna diagnoza autyzmu – metoda MCHAT”,
 • Konferencja Termedia „Neuropsychiatria i neuropsychologia“,
 • 14. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Zaburzenia w spektrum autyzmu,
 • Zaburzenia lękowe,
 • ADHD,
 • Zaburzenia nastroju,
 • Nieprawidłowo kształtującą się osobowość,
 • Diagnoza inteligencji,
 • ODD,
 • CD,
 • Diagnoza i terapia dysharmonii i zaburzeń rozwojowych małego dziecka,
 • Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań społecznych,
 • Diagnoza neuropsychologiczna,
 • Zaburzenia afektywne,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa),
 • Zaburzenia związane ze stresem, stres,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia dyssocjalne,
 • Zaburzenia zachowania,
 • Samouszkodzenia, zachowania samobójcze,
 • Zaburzenia mowy.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Dariusz Galanty

Klementyna 2022-05-12

Pan doktor jest bardzo troskliwy, ciepły i wyczulony na potrzeby pacjenta w podeszłym wieku. W rozmowie z moją babcią wykazał się ogromną cierpliwością i życzliwością dla niej jako osoby w...


dr Elżbieta Rybińska

Agnieszka 2022-04-27

Byłam pierwszy raz na wizycie bardzo jestem zadowolona rzeczowa i mila rozmowa


dr Edyta Adamska-Węgrzyn

Sandra 2022-01-21

Przyjazna atmosfera, fachowość i zaangażowanie w problemy pacjentki. Odniosłam bardzo pozytywne wrażenie z telekonsultacji. Pozdrawiam serdecznie Panią Doktor!

-----------------------------
------------------------