E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Beata Pępkowska – Psycholog Wideokonsultacja

mgr Beata Pępkowska – Psycholog Wideokonsultacja

Psycholog kliniczny, Terapeuta integratywny, Interwent kryzysowy

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Beata Pępkowska – Psycholog Wideokonsultacja

 

Psycholog, certyfikowany interwent kryzysowy, superwizor interwencji kryzysowej.
Pracuje z Pacjentami od 1999 r. Prowadzi diagnozę i terapią psychologiczną osób dorosłych.

 

 

Doświadczenie:

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy zarówno w szpitalu, poradni jak również w gabinecie prywatnym.
 • Jako psycholog prowadzi terapię psychologiczną osób dorosłych w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, chorób i zaburzeń psychosomatycznych oraz innych trudności w codziennym funkcjonowaniu.
 • Pracuje z osobami doświadczającymi traumy, tak w wymiarze indywidualnym jak też masowym. Jako psycholog prowadziła diagnozę i terapię zaburzeń potraumatycznych (w tym ASD i PTSD) m.in. u żołnierzy i żołnierzy-weteranów biorących udział w działaniach wojennych poza granicami kraju.
 • Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej osób dorosłych, zarówno prowadzonej w procesie leczniczym (na skierowanie lekarza psychiatry, neurologa, lekarza ogólnego i innych specjalności), diagnozie osób zdrowych (diagnoza osobowości, funkcji poznawczych i inne, w zależności od potrzeb), diagnozie na potrzeby instytucji orzekających (ZUS, MOPS itp.) oraz w ramach medycyny pracy (diagnoza na różne stanowiska pracy).
 • Prowadziła szereg szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.
 • Jako wykładowca prowadziła również zajęcia z tematyki pracy z ciałem dla studentów rehabilitacji medycznej (AWF Kraków).
 • Od kilku lat współpracuje ze specjalistami rehabilitacji w obszarze pracy z ciałem.
 • W ramach współpracy z organizacjami pomocowymi prowadziła i prowadzi grupy wsparcia psychologicznego dla ofiar traum doświadczonych w dzieciństwie (przemoc, wykorzystanie seksualne) i w życiu dorosłym.
 • Prowadziła szkolenia dla różnych grup zawodowych narażonych na silny stres i zdarzenia traumatyczne (wojsko, policja, pracownicy służby zdrowia – lekarze, ratownicy medyczni).

 

 

Wykształcenie:

 • Ukończyła 4-letnie szkolenie PTP i uzyskała certyfikat interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada uprawnienia superwizora w zakresie interwencji kryzysowej.

 

 

Dodatkowe szkolenia:

 • Posiada uprawnienia do badania kierowców i badania osób ubiegających się o broń.

 

 

Zakres wsparcia udzielanego Pacjentom:

 • Jako psycholog prowadzi terapię psychologiczną osób dorosłych w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, chorób i zaburzeń psychosomatycznych oraz innych trudności w codziennym funkcjonowaniu.
 • Udziela pomocy osobom doświadczającym zaburzeń potraumatycznych – terapia ASD, PTSD oraz innych trudności występujących po przeżytej traumie.
 • Wspiera osoby doświadczające kryzysów w przebiegu życia takich jak np. rozpoczęcie pracy, urodzenie dziecka oraz związanych z trudnościami lub doświadczeniami traumatycznymi (choroba, śmierć bliskiej osoby, narażenie na przemoc, udział w katastrofie naturalnej itp).
 • Psychoedukuje w zakresie technik radzenia sobie ze stresem i wzmacniania kompetencji antystresowych.
 • Od kilku lat specjalizuje się również w pracy z ciałem. Stosuje różne techniki pracy, począwszy od treningów oddechowych (swobodnych i kierowanych), poprzez techniki relaksacyjne, trening uważności po ćwiczenia TRE (trauma and tension release exercises) i QEC (quantum energy coaching).

 

 

Publikacje:

 • Pępkowska B., Życie w stresie. Trudności, jakich mogą doświadczać żołnierze przed, w czasie działań zbrojnych i po ich zakończeniu, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 2016, t. 3, str. 111 – 132
 • Pępkowska B., Czerska M., Przygotowanie żołnierzy-ratowników medycznych do udziału
  w misjach poza granicami kraju, w: J. Żółtańska, M. Bujanowska (red), Interdyscyplinarny wymiar zdrowia, wyd. PWSZ im. Wietlona w Legnicy, Legnica, 2016
 • Pępkowska B., Psychologiczne uwarunkowania pomocy humanitarnej, Wyd. Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław, 2021

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • W latach 2019-2020 pracowała w Zespole ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, efektem czego było opracowanie Kodeksu Etyki Psychologa PTP – Diagnoza Psychologiczna, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP jako obowiązujący.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Katarzyna Ognik-Jakubowska

Ewelina O 2019-12-18

Wszystkie pozytywne opinie, którymi kierowałam się przy wyborze terapeuty są zupełnie zasłużone. Polecam Panią Kasię, jest pełna empatii i zrozumienia, ciepła, życzliwa. Tworzy przyjazną ...


mgr Agnieszka Kostiuk

Anna 2021-08-10

Oceniam na 5


dr n.med. Martyna Wypych

Karolina 2021-01-27

Pani doktor jest wspaniałym lekarzem, który uważnie słucha pacjenta i zawsze wnikliwie analizuje objawy i wyniki badań przed podjęciem decyzji co do leczenia. Ponadto jest bardzo sympatyczną os...