E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Barbara Ślusarz – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

mgr Barbara Ślusarz – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

Psycholog dzieci i młodzieży, Diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Barbara Ślusarz – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

 

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB nr licencji 259/T/2020.
Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).
Pracuje z dziećmi od 3 r.ż.

 

W swojej pracy używa jedynie metod i narzędzi o skuteczności potwierdzonej badaniami (evidence-based). Korzysta głównie z założeń nurtu behawioralnego i poznawczo-behawioralnego. Podczas pracy z dziećmi kieruje się zasadą zindywidualizowanego podejścia do każdego pacjenta, dostosowując metody pracy do konkretnej osoby i jej trudności.

 

 

Doświadczenie:

 • Doświadczenie zdobywała pracując w szkole specjalnej z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz przeprowadzając diagnozy i terapie w ambulatorium terapii behawioralnej.
 • Odbyła również liczne staże i praktyki: w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK nr 1 w Lublinie na Odziale Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania, w Ośrodku Diagnostycznym Aresztu Śledczego w  Lublinie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym w Lublinie oraz zajęcia praktyczne na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

 

 

Wykształcenie:

 • Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżkami specjalizacyjnymi: kliniczna i sądowa.

 

 

Dodatkowe szkolenia:

Ukończyła również wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in.:

 • ADOS-2, PECS, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i  inne trudności z karmieniem,
 • Techniki terapii behawioralnej lęków i fobii,
 • Terapia behawioralna tików u dzieci i młodzieży,
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi.

 

 

Zakres udzielanej pomocy:

 • Specjalizuje się głównie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).
 • Posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 • Pracuje również z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi, wprowadzając systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 • Zajmuje się poradnictwem dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, opracowuje wskazówki do pracy w środowisku domowym.

 

 

Publikacje:

 • Ślusarz, B.(2021). Co robić kiedy dziecku się nie chce? Znaczenie motywacji w procesie terapeutycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia specjalna, 17, s. 23-28.
 • Ślusarz, B. (2020). Istotna rola działań proaktywnych w procesie terapeutycznym. Terapia specjalna, 12, s. 43-48.
 • Ślusarz, B. (2019, listopad). Czy wprowadzenie komunikacji alternatywnej w wieku 18 lat jest możliwe? Studium przypadku ucznia z nasilonymi zachowaniami trudnymi. Referat przedstawiony na Ogólnopolskich Warsztatach Szkoleniowych: „Wspólnie uczyć. My behawioryści: jak pracujemy, jak uczymy, jak badamy?”, Kraków.

 

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Katarzyna Ognik-Jakubowska

Ewelina O 2019-12-18

Wszystkie pozytywne opinie, którymi kierowałam się przy wyborze terapeuty są zupełnie zasłużone. Polecam Panią Kasię, jest pełna empatii i zrozumienia, ciepła, życzliwa. Tworzy przyjazną ...


mgr Paweł Kurczak

Michał 2021-09-14

Oceniam na 5


dr Joanna Szewczyk

Monika 2020-04-06

Oceniam na 5