22 254 54 54 - 7dni w tygodniu

mgr Anna Wnuk – Psycholog, Psychoterapeuta Online

,

mgr Anna Wnuk – Psycholog, Psychoterapeuta Online

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z ponad 10-letnim stażem pracy.
Doświadczenie w psychoterapii osób dorosłych zdobywała, pracując w publicznych i niepublicznych przychodniach na terenie Warszawy i w Tarczynie oraz podczas stażu w oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.
Pracowała również jako psycholog w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu, gdzie zajmowała się badaniami personelu lotniczego oraz kandydatów do lotnictwa, przeprowadzała konsultacje psychologiczne, a także szkolenia w obszarze psychologii lotniczej, treningu relaksacji i asertywności.
Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, treningi relaksacji oraz asertywności. Obszar jej specjalizacji to: zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobie proste, fobia społeczna, napady paniki), depresja, bulimia, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach z ludźmi.
Pracuje również w terapii schematów. Stale dokształca się, starając się poszerzać wiedzę dotyczącą możliwości pomocy pacjentom.

Zapisy online