22 254 54 54 - 7dni w tygodniu

dr n.społ. Anna Polcyn-Radomska – Psycholog, Psychoterapeuta Online

,

dr n.społ. Anna Polcyn-Radomska – Psycholog, Psychoterapeuta Online

Specjalista psycholog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta z ponad 18-letnim stażem pracy. Wiedzę z dziedziny psychoterapii zdobyła w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii „Intra” w Warszawie, którą ukończyła w 2007r. Posiada Certyfikat z Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej ukończyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie zdała państwowy egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł Specjalisty Klinicznego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące problematyki kryzysów, stresu i przemocy. Zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii PTSD metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) oraz zorientowanej na traumę terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Jako terapeuta zajmuje się osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, odczuwających nadmierny lęk, poczucie winy lub krzywdy, odczuwających trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących w kryzysie emocjonalnym, z myślami samobójczymi, z młodzieżą przejawiającą trudności adaptacyjne. Ma długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby, po traumatycznych wydarzeniach życiowych (ofiary wypadków i katastrof, przemocy seksualnej), w terminalnej fazie choroby, z osobami po próbach samobójczych, z ofiarami przemocy domowej i przemocy w pracy (mobbing, molestowanie seksualne).

Zapisy online