E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

mgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

 

Psycholog, Psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię dla dzieci (od 6 r.ż.), młodzieży i młodych dorosłych.
Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi (w tym tremą) i depresyjnymi, z niską samooceną. 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami „Psychoterapia” oraz „Pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”. Ukończyła dwuletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku Regeneracja, roczne szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń u Osób Dorosłych oraz wiele krótszych szkoleń. Ponadto jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu (I stopień) i Akademii Muzycznej w Katowicach (II stopień) na flecie.

 

Odbyła staż w Poradni Terapii Uzależnień Alkoholowych (obserwacja grup terapeutycznych osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA), Akademickim Ośrodku Psychoterapii (współprowadzenie psychoterapii w podejściu strategicznym), Ośrodek ReGeneRacja (współprowadzenie półkolonii terapeutycznych), Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii (członek zespołu reflektującego) i w Klinice Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzenie rozmów z pacjentami, obserwacje badań psychiatrycznych, zajęć, konsultacji rodzinnych).


Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w wielu placówkach w Warszawie, w tym Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej, Bursie Szkolnictwa Artystycznego, w Integracyjnym, Dwujęzycznym Przedszkolu Montessori „Mądre Główki”, Szkole Podstawowej nr 383. Pracowała też jako psycholog podczas zorganizowanych wyjazdów kolonijnych w ferie i wakacje dla dzieci z dysfunkcyjnych. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 i Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

 

Publikacje:

  • Olszańska Agnieszka (2017), Kreatywne metody pracy psychologa z uczniami szkół artystycznych, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, zeszyt 4.
  • Olszańska Agnieszka (2019), Rekrutacja do szkoły muzycznej z perspektywy psychologa, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 1 (5).
  • Olszańska Agnieszka (2019), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych u uczniów szkół artystycznych, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 4 (8).
  • Olszańska Agnieszka (2020), Motywowanie do ćwiczeń gry na instrumencie w czasie pandemii, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 2 (10).
  • Olszańska Agnieszka (2020), Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli. Część 1, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 3 (11)

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Artur  Barlik

Julia 2021-07-31

Oceniam na 5


prof. nadzw. dr hab. Kamila  Wojdyło

Hubert 2021-08-26

Oceniam na 5


dr Angelika Szulborska

Natalia 2021-07-20

Oceniam na 5