7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homedr Krzysztof Dyga – Psycholog, psychoterapeuta Wideokonsultacja

dr Krzysztof Dyga – Psycholog, psychoterapeuta Wideokonsultacja

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE

Specjalista nie posiada jeszcze opinii. Zapraszamy do dodania opinii po umówieniu wizyty przez stronę i jej odbyciu w Klinice.

OPIS

dr Krzysztof Dyga – Psycholog, psychoterapeuta Kraków

 

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym oraz integracyjnym osób dorosłych.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, pozostając przy tym otwartym na inne podejścia, takie jak np. egzystencjalne, mindfulness czy psychologia analityczna Junga. Psychoterapia to dla mnie współpraca z Pacjentem nad zrozumieniem ukrytych mechanizmów i motywów, które działając nieświadomie, powodują jego cierpienie i niepowodzenia; a z drugiej strony – nad akceptacją i innym spojrzeniem na to, czego nie da się zmienić. To także pomoc w odkrywaniu siebie i tworzeniu dla siebie takich okoliczności egzystencjalnych, w których można wzrastać i realizować swój potencjał.

Doświadczenie:

 • Praca w Centrum Medycyny Profilaktycznej,
 • Praca w NZOZ Inter-Medicus,
 • Praca w Centrum Medycznym „Maszachaba”,
 • Praca w Małopolskim Programie Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego,
 • Praca w psychiatrii środowiskowej,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (Instytut Psychologii UJ), szkoleń dla studentów psychologii (m.in. z komunikacji terapeutycznej) i młodzieży (m.in. odkrywanie swojej tożsamości),
 • Staż i praktyki w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • Praktyki w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
 • Praktyki na Oddziale 6A Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego,
 • Praktyki na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Wykształcenie:

 • Ukończenie studiów magisterskich w Instytucie Psychologii UJ,
 • Ukończenie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ,
 • Ukończenie kursu psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii CM UJ.

Dodatkowe szkolenia:

 • Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia,
 • Mediacje i negocjacje w praktyce,
 • Psychoterapia praktyczna – ukierunkowanie na rozwój,
 • Wizualizacja, autohipnoza i techniki relaksacyjne w pracy z klientem,
 • Racjonalna Terapia Zachowania.

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 • Kim jestem kiedy mnie nie ma? Problemy z tożsamością osób z zaburzeniami afektywnymi. Sympozjum “Tożsamość”,
 • Rozpoznawanie pacjenta (z pacjentem). Diagnoza a tożsamość w czasach ponowoczesnych. IV edycja konferencji z cyklu „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania” pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”,
 • Medytacja na Zachodzie. Wymiar religijny oraz psychologiczny na przykładzie koncepcji „braku Ja” i psychopatologii depersonalizacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kontrowersje doktrynalne i moralne w buddyzmie i wokół buddyzmu”,
 • Psychiatric Rehabilitation in Poland in the Context of Western Europe. 28th International Congress of Applied Psychology,
 • Czy poradniki psychologiczne służą zdrowiu? Krytyczna refleksja na temat wybranych pozycji z kręgu self-help. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna “Zdrowie i Odporność Psychiczna”.

Zakres udzielanej pomocy:

 • Zaburzenia neurorozwojowe (spektrum autyzmu, ADHD),
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia związane ze stresem,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia odżywiania się,
 • Zaburzenia snu,
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia dysocjacyjne,
 • Zaburzenia kontroli impulsów,
 • Samouszkodzenia, zachowania samobójcze.

Wybrane publikacje:

 • Dyga, K., Opoczyńska-Morasiewicz M. (2020). Tożsamość osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Psychoterapia, 1 (192), 5-25,
 • Dyga, K. (2019). Bipolar disorder and identity. Systematic review. Psychiatria Polska, 53(3): 691–707,
 • Stupak, R., Dyga, K. (2018). Postpsychiatry and postmodern psychotherapy. Theoretical and ethical issues in mental health care in a Polish context. Theory & Psychology, 28(6), s. 780-799,
 • Dyga, K. (2018). Self i tożsamość: próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), s. 413-429,
 • Dyga, K., Stupak, R. (2018). Sposoby rozumienia urojeń religijnych związanych ze zmianą tożsamości na przykładzie identyfikacji z Jezusem Chrystusem. Psychiatria Polska, 52(1), s. 69-80,
 • Dyga, K., Stupak, R. (2015). Meditation and psychosis. A trigger or a cure? Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3(17), s. 48-58,
 • Dyga, K., Opoczyńska, M. (2015). Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 1: Między rozpoznaniem a zapoznaniem. Psychoterapia, 3(174), s. 73-86,
 • Dyga, K., Opoczyńska, M. (2015). Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 2: Uzgadnianie czy uznanie? Psychoterapia, 3(174), s. 87-97.

Naszych specjalistów polecają pacjenci

lek. Buna Małgorzata

IB 2023-06-07

Oceniam na 5

lek. Dulko Stanisław

pacjent 2023-06-02

Oceniam na 5

lek. Jankowski Konrad

Ania 2023-06-05

Oceniam na 5