E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homeprof. nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło-Radkiewicz – Psychoterapeuta Wideokonsultacja

prof. nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło-Radkiewicz – Psychoterapeuta Wideokonsultacja

Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

prof. nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło-Radkiewicz – Psycholog, Psychoterapeuta Wideokonsultacja

 

Specjalista psycholog, doktor habilitowany nauk społecznych i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association of Behavioral and Cognitive Therapies. Od ponad 20 lat prowadzi praktykę kliniczną i psychoterapię w języku polskim i niemieckim. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych – w szczególności w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, uzależnienia od pracy, kryzysów życiowych i problemów rodzinnych.

 

W 2000 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast w 2004 roku odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim. W 2005 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a w 2017 otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W niemieckiej Getyndze (2000-2001) odbyła staż naukowy (Georg-Elias-Müller Institut für Psychologie der Georg-August-Universität) oraz praktykę zawodową psychologa klinicznego (Institut für Angewandte Sozialfragen). W okresie 2001-2008 związana była z poradnią Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle w Niemczech, gdzie pracowała klinicznie i pełniła funkcję kierownika. W latach 2006–2014 pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Pełniła również funkcję Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W latach 2014-2018 związana była z Instytutem Psychologii PAN, gdzie po habilitacji awansowała na stanowisko profesora nadzwyczajnego tej jednostki. Pracowała również naukowo i dydaktycznie jako profesor nadzwyczajny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Ukończyła również liczne szkolenia psychoterapeutyczne, między innymi w zakresie Terapii Schematów oraz Dialogu Motywującego.

W 2010 uzyskała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2013, na zaproszenie Deutsche Gesellschaft für Psychologie i Sekcji Psychologii Biznesu Niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Psychologów, zaprezentowała własny dorobek i osiągnięcia naukowe na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji w Münster. W 2016 roku  wystąpiła natomiast z prezentacją swojego dorobku i osiągnięć na Jubileuszowym, 50. Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Psychologii w Lipsku.

W 2015 roku, w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych, została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Jej biografia ujęta została w polskiej wersji Wikipedii.

Prof. Wojdyło występuje również w roli eksperta w zakresie problematyki pracoholizmu w wywiadach medialnych i prasowych.

 

“Łączenie doświadczeń psychologa praktyka z pracą naukową w przypadku dr Wojdyło – to wybitnie udane połączenie” (cyt. z recenzji habilitacyjnej prof. dr hab. Elżbiety Hornowskiej).

 

Na pytanie, dlaczego uprawia psychoterapię odpowiada: “Teoria opisuje wyłącznie cząstkę prawdy o człowieku. Praca psychoterapeutyczna to dla mnie spotkanie z wyjątkowością Jego reakcji, potrzeb i wartości. Gdy towarzyszę osobie w terapii w wydobywaniu z własnych słabości, swojej mądrości i siły, są to jedne z najbardziej poruszających dla mnie momentów. To prawdziwy sens tej szczególnego rodzaju (współ)pracy”.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Danuta  Kowalska

Anna 2022-05-03

Oceniam na 5


mgr Jan Strawa
mgr Jan Strawa

Psychoterapeuta

Umów wizytę

Grzegorz 2019-04-01

Bardzo zadowolony z wizyty. Specjalista potrafi słuchać z uwagą i poruszać się z wyczuciem po nietypowych przestrzeniach mentalnych, zrozumieć, z wyczuciem, otwarcie, zarazem z uwagą, np. czy m...


dr Bernadetta Warchoł

Karolina 2022-04-26

Pani Doktot bardzo empatyczne, a zarazem profesjonalna. Dobrała bardzo dobre leki i podchodzi do leczenia bardzo indywidualnie.