E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homedr Anna Cyz – Psychiatra Wideokonsultacja

dr Anna Cyz – Psychiatra Wideokonsultacja

Psychiatra

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

dr Anna Cyz – Psychiatra Wideokonsultacja

 

Lekarz specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem. Konsultuje pacjentów od 18-go roku życia, również w języku angielskim i szwedzkim.
Tak mówi o sobie:W swojej pracy kieruję się naczelną zasadą wysłuchania, empatycznego zrozumienia i autentycznej chęci udzielenia pacjentowi specjalistycznej pomocy.”

 

Doświadczenie kliniczne zdobywała w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych w kraju i za granicą, w trybach: szpitalnym, ambulatoryjnym, ostrodyżurowym w Izbach Przyjęć oraz w zespołach lecznictwa domowego w ramach psychiatrii środowiskowej:

 • Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
 • Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Szpital Uniwersytecki CMUJ w Krakowie
 • Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
 • Oddział i Poradnia Psychiatrii Dzieci Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków–Nowa Huta Centrum B
 • Zespół Leczenia Środowiskowego ZLŚ Kraków–Podgórze
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego ŚCZ
 • “Fundacja Leonardo” w Wieliczce
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych (Vuxenpsykiatrin) w Växjö, Szwecja
 • Klinika Psychiatrii Sądowej (Rättspsykiatriska Regionkliniken) w Växjö, Szwecja
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (Allmänpsykiatriska Mottagningen) Szpitala Publicznego w Ljungby, Szwecja


Liczne i systematyczne, samodzielne ostre 12- i 24- godzinne dyżury psychiatryczne
, podczas których do najczęściej spotykanych i zaopatrywanych zaburzeń należały ostre stany psychotyczne (schizofreniczne, maniakalne i po użyciu substancji psychoaktywnych, dopalaczy), stany pobudzenia i agresji bezpośrednio związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych; katatoniczne, zaburzenia depresyjno-lękowe z myślami i próbami samobójczymi, psychozy i napady padaczkowe poalkoholowe, zespoły abstynencyjne (- benzodiazepiny, alkohol), stany majaczeniowe, zaburzenia psychogeriatryczne, zaburzenia na podłożu somatycznym; zaburzenia osobowości; konsultacje pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, somatycznymi, konsultacje dzieci i młodzieży, młodocianych podopiecznych placówek opiekuńczych, domów dziecka oraz więźniów ZK.


Praca w oddziałach psychiatrii sądowej:

– realizowana w Szwecji w największym zakładzie karnym o najwyższym stopniu zabezpieczenia dla więźniów ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi, w Polsce – w oddziałach sądowo-psychiatrycznych szpitala w Branicach.


Doświadczenie zawodowe w Szwecji:

 • Ze względu na wielokulturowość i pacjentów pochodzących niemal z całego świata intensywna praca w ambulatoriach, oddziałach i ostrych dyżurach psychiatrycznych dająca sposobność zaobserwowania odmiennego “stylu chorowania” i prezentowania objawów tej samej jednostki chorobowej, ściśle powiązanego z mentalnością, tradycjami i inną kulturą, stanowiące niezwykle ciekawe i cenne doświadczenie.
 • Bezpośrednia opieka nad pacjentkami dotkniętymi problematyką tzw. zabójstw honorowych.
 • Szczególnie liczne grupy pacjentów: z kręgu zaburzeń neuropsychiatrycznych, z zespołem Aspergera, ADHD i OCD, natomiast podczas dyżurów na IP i oddziałach “ostrych” – najliczniejszą grupę stanowili pacjenci-uchodżcy z Syrii, Erytrei, Somalii, Sudanu, Iraku i Pakistanu z ostrymi zespołami ASD, PTSD i depresyjnymi z tendencjami i próbami samobójczymi.

 

Doświadczenie zawodowe z zakresu leczenia ostrych zespołów odstawiennych i terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu:

 • Oddział Leczenia Detoksykacyjnego Szpitala Psychiatrycznego w Branicach,
 • Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Szpitala Psychiatrycznego w Branicach,
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych OLAZA Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie,
 • Oddział Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie,
 • Oddział Toksykologii Szpitala Rydygiera w w Krakowie.

 

Absolwentka studiów podyplomowych “Otwarty Dialog i Rozwój Sieci Społecznych w Sytuacjach Kryzysu Psychicznego” w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczka licznych specjalistycznych kursów, konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie Psychiatrii oraz szkoleń interdyscyplinarnych.

 

Diagnostyka i leczenie:

 • depresji,
 • zaburzeń nerwicowo-lękowych,
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • nerwicy natręctw,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń odżywiania,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • psychoz,
 • zaburzeń psychicznych związanych z wiekiem podeszłym,
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie,
 • zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu i SPA.

 

Posiada uprawnienia do:

 • wypisywania recept, w tym refundowanych,
 • zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4),
 • wystawiania skierowań i zaświadczeń lekarskich.

 

Inne informacje:
język angielski biegle
język szwedzki biegle

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Artur Barlik

Thompson 2021-10-19

Dr Artur Barlik ma właściwe podejście do pacjenta i stawia trafne diagnozy. Jest uprzejmy, cierpliwy i wykazuje się dużym zaangażowaniem w zrozumienie problemów zdrowotnych pacjenta. Leki, jaki...


mgr Agnieszka Kostiuk

Anna 2021-08-10

Oceniam na 5


dr Edyta Adamska-Węgrzyn

Barbara 2021-07-19

Oceniam na 5