E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homedr Agata Sawicka-Bocian – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

dr Agata Sawicka-Bocian – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

Psycholog, Diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

dr Agata Sawicka-Bocian – Psycholog diagnosta Wideokonsultacja

 

Psycholog diagnosta, doktor psychologii klinicznej, specjalista zdrowia psychicznego osób dorosłych. Pracuje z Pacjentami od 2010 r.
Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim (posiada 10 lat doświadczenia w prowadzeniu pracy psychologicznej w Anglii).

 

 

Doświadczenie

 • Doświadczenie kliniczne i organizacyjne zdobywała w pracy w publicznych ośrodkach służby zdrowia w Anglii.
 • Jako specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej pracowała z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i osobami starszymi z podejrzeniem chorób otępiennych.
 • Prowadziła zajęcia dla studentów podyplomowej specjalizacji z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Leicester a Anglii.

 

 

Wykształcenie

 • Ukończyła studia z psychologii oraz podyplomowe studia z technik terapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie w Plymouth, w Anglii.
 • Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe z psychologii klinicznej, realizowane w ramach programu specjalistycznych studiów doktoranckich (Doctorate in Clinical Psychology, DClinPsy) na Uniwersytecie w Exeter, w Anglii. W ramach specjalizacji klinicznej otrzymała szerokie wykształcenie z zakresu pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej, w tym odbyła szkolenia z głównych nurtów psychoterapeutycznych, takich jak nurt psychodynamiczny, systemowy i poznawczo-behawioralny.
 • Szkoliła się także w terapii poznawczo-analitycznej (Cognitive-Analytic Therapy) i pracowała w tym paradygmacie z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.
 • Szkolenie z psychoterapii rozpoczęła w Londyńskim oddziale Instytutu Analizy Grupowej (Institute of Group Analysis, IGA) w 2019 roku. Obecnie kontynuuje szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. 

Jest zarejestrowana w Health and Care Professions Council (HCPC) – organizacji regulującej zawody terapeutyczne w Anglii.

 

 

Zakres udzielanej pomocy

 • Dr Agata Sawicka-Bocian zajmuje się diagnozą osób dorosłych, w tym kompleksową diagnozą zaburzeń psychicznych, chorób otępiennych, funkcji poznawczych i inteligencji.
 • Interesuje się pracą z osobami z zaburzeniami osobowości i doświadczeniami traumatycznymi. Jej praca doktorska dotyczyła syndromu stresu pourazowego (PTSD) u dorosłych kobiet i mężczyzn z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie i barier, które napotkali w procesie opowiadania o przeżytej traumie.
 • W praktyce psychologa diagnosty interesuje się wymiarem terapeutycznym konsultacji psychologicznej.

 

 

Publikacje

 • Idusohan-Moizer, H., Sawicka, A. , Dendle, J. & Albany, M., Mindfulness-based cognitive therapy for adults with intellectual disabilities: an evaluation of the effectiveness of mindfulness in reducing symptoms of depression and anxiety. Journal of Intellectual Disability Research, 2013, 59/2, doi:10.1111/jir.12082

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Marcin Jeśka

Norbert 2021-09-20

Oceniam na 5


dr Elżbieta Rybińska

Jacek 2021-08-26

Oceniam na 5


mgr Katarzyna Zawisza - Mlost

Justyna 2019-10-22

Oceniam na 5