E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

HomeProf. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi – Psychiatra Warszawa

Prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi – Psychiatra Warszawa

Psychiatra

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

Prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi

Psychiatra
 
Przez ostatnie 25 lat kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii; psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Obecnie jest konsultantem w Klinice Nerwic w IPiN.

Specjalista polecany przez Pacjentów
KobayshiPsychiatra

Jej doświadczenie kliniczne obejmuje leczenie zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania się – w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Praktykowała jako psychiatra również w Wielkiej Brytanii – w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie zapoznała się m.in. z psychoterapią poznawczą. Od lat 80-tych prowadzi systematyczne kursy psychoterapii dla psychiatrów i psychologów. W latach 1994-2004 wykładała psychologię i psychoterapię w Wyższej Szkole Społeczno-Pedagogicznej. Wykłady te były transmitowane przez telewizję Edusat. W tejże telewizji prowadziła cykl popularnych audycji dotyczących radzenia sobie ze stresem. Główne obszary badawcze to patogeneza i leczenie zaburzeń czynnościowych, psychoterapia, psychologia kliniczna, psychiatria transkulturowa, kształcenie w psychologii klinicznej i psychoterapii. Opublikowała dwie książki dotyczące teorii poznawczej i badań porównawczych w tej dziedzinie w różnych kulturach, jedna z nich została wydana w Oxfordzie w języku angielskim. Jest autorką wielu rozdziałów w podręcznikach psychiatrii , psychologii medycznej i psychoterapii, jak również wielu publikacji w fachowych czasopismach, również zagranicznych Jest członkiem redakcji dwóch czasopism: ”Psychoterapia” oraz „Lę k i Depresja”. Od 1969 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przez ponad 20 lat była członkiem Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, w latach 1990-93 – wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za szkolenie psychoterapeutów i superwizorów, a w kolejnych 4 latach – przewodniczącym zarządu. W latach 1994-2014 była członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP).

Posiada uprawnienia do:
-wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
-wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
-wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych filmów z prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Agnieszka  Sławińska-Ceran

Anna 2019-04-01

Oceniam na 5


dr n.med. Piotr Serafin

Natalia 2019-04-01

Oceniam na 5


mgr Kinga Kołodziejczak

Patrycja 2019-04-01

Oceniam na 5