E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Renata Sikorska – Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych Wideokonsultacja

mgr Renata Sikorska – Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych Wideokonsultacja

Psycholog

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Renata Sikorska – Psycholog, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych Wideokonsultacja

 

Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych.
Konsultacje i terapie dzieci, porady wychowawcze, poradnictwo związane z procesem wychowawczym, prowadzenie dzieci lękowych. Trudności szkolne.

 

Absolwentka psychologii w WSFIZ w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe “Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie, a także “Integracja sensoryczna” oraz “Interwencja kryzysowa” na UNS w Łodzi. Posiada międzynarodowy certyfikat terapeuty kognitywnego Metody Instrumental Enrichment. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu:

 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Kształtowanie Kompetencji Społecznych u Dzieci z Zespołem Aspergera,
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych w modelu TEACCH,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Komunikacja Alternatywna PCS,
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera,

a także wiele innych szkoleń umożliwiających pracę z Dziećmi i ich Rodzicami, m.in. Metoda Kids’ Skills – Dam Radę.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych staży oraz pracy terapeutycznej w ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych Sotis, Synapsis, a także w placówkach specjalnych. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w obszarze diagnozy i terapii a także wsparcia indywidualnego i warsztatowego dla Rodziców.

Posiada wiele szkoleń dotyczących stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych: IDS, Stanford-Binet 5, Leiter 3,  B-5/6, B-7/9, CONNERS 3, ABAS 3.

 

Oprócz diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych wspiera także:
DZIECI I MŁODZIEŻ w zakresie:

 • nieśmiałości, wycofania, trudności z rówieśnikami,
 • trudności w nawiązywaniu nowych relacji;
 • trudności w uczeniu się, niska motywacja do nauki;
 • moczenia nocnego;
 • treningu czystości;
 • doświadczania tików;
 • doświadczania lęków;
 • zaburzeń eksternalizacyjnych: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, wybuchowość, agresywność, bunt;
 • uzależnienia od komputera/internetu;
 • przeżycia traumatycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek);
 • trudności adaptacyjnych (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny);
 • treningu umiejętności społecznych (np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy).

RODZICÓW w zakresie:

 • wsparcia w trudnościach wychowawczych;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • kryzysów rodzinnych (konflikty, rozwód, separacja, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego, pojawienie się nowego członka rodziny).

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Danuta Wernicka-Juszczak

Katarzyna 2020-12-02

Oceniam na 5.


dr n.med. Karol Woźniak

Mikołaj 2021-08-26

Oceniam na 5


dr Joanna Popławska

Kinga 2021-06-09

Oceniam na 5