7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Marta Kozaryn – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta Wideokonsultacja

mgr Marta Kozaryn – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta Wideokonsultacja

Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta

OPINIE

Specjalista nie posiada jeszcze opinii. Zapraszamy do dodania opinii po umówieniu wizyty przez stronę i jej odbyciu w Klinice.

OPIS

mgr Marta Kozaryn – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta Wideokonsultacja

 

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta dzieci, młodzieży od 2 r .ż. oraz osób dorosłych.
Pracuje w nurcie systemowym.
Konsultuje pacjentów od 2005 roku. 

 

Prowadzi konsultacje, udziela wsparcia w sytuacji kryzysu oraz pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, konsultuje system rodzinny. Prowadzi diagnozę psychologiczną dorosłych, młodzieży i dzieci w kierunku spektrum autyzmu i ADHD. Posługuje się wystandaryzowanymi testami i kwestionariuszami do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej stanu emocjonalnego, poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i temperamentu. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje i stawia diagnozy w zakresie oceny rozwoju ekspresji i rozumienia mowy, zaburzenia mowy, wad wymowy oraz dokonuje oceny rozwoju dzieci z grupy ryzyka. Opiniuje o potrzebie objęcia dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne podczas kursów, szkoleń i konferencji. Swoją pracę poddaje superwizji. Przestrzega kodeksu etycznego zawodu psychologa oraz psychoterapeuty.

 

Doświadczenie

 • Centrum Neurposychiatrii,
 • Ośrodek rehabilitacji,
 • Poradnia zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Chojnowie – psycholog diagnosta,
 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bolesławcu – psycholog,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Edukacji Wrocław – psycholog, logopeda,
 • Szkoła Podstawowa w Legnicy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu,
 • Specjalność: Psycholog Wrocław.

 

Wykształcenie

 • Psychologia, specjalność kliniczna,
 • Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna WSP, Zielona Góra,
 • Kurs podstawowy systemowej terapii rodzin, WTTS Poznań,
 • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży, WIP Wrocław,
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne,
 • Podyplomowe Studia Neurologopedyczne,
 • Podyplomowe Studia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika.

 

Posiadane certyfikaty

 • Uprawnienia diagnostyczne Skala inteligencji Stanford-Binet 5,
 • Diagnoza Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Uprawnienia diagnostyczne Kwestionariusz KOZE,
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia klinicznej diagnozy psychologicznej ADOS 2 dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Dodatkowe szkolenia

 • ADOS 2 w diagnozie klinicznej- szkolenie certyfikujące,
 • Webinary, szkolenia, superwizja w Klinice Psychiatryczno-Psychologicznej PSYCHOMEDIC,
 • Depresja dzieci i młodzieży,
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży, Wrocław, DCP,
 • Wczesna diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt, Wrocław,
 • Diagnoza psychologiczna „ Stanfort BINET 5”, Warszawa,
 • KOZE – diagnoza zachowania i emocji, Kraków,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, DCP, Wrocław, 10 godz.,
 • Superwizja pracy psychologa, doświadczenia własne WTTS Poznań,
 • Logopedyczna Ogólnopolska Konferencja na temat autyzmu Warszawa,
 • Kurs profesjonalnej diagnozy i terapii mutyzmu” – Forum Media Polska,
 • Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju społeczno-emocjonalnego, umiejętności szkolnych, DCP, Wrocław,
 • Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie, DCP, Wrocław,
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny, DCP Wrocław,
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza psychologiczna rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży WISC i DSR”, DCP, Wrocław,
 • RAD-diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniem więzi, DCP, Wrocław,
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych konferencja, Wrocław,
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, cz.1,
 • Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „ Strażnicy Uśmiechu, Opole,
 • Rysunkowe metody projekcyjne DCP Wrocław,
 • Terapia ręki I i II” – szkolenie organizowane przez SOYER Centrum Szkoleniowe, Poznań,
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka” – szkolenie organizowane przez Centrum CBT, Warszawa,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – szkolenie organizowane przez Fundację „Promyk Słońca”, Wrocław,
 • Szkolenie dla realizatorów programu psychoedukacyjnego „Przyjaciele Zippiego” – szkolenie organizowane przez Centrum Pozytywnej Edukacji, DODN, Środa Śląska,
 • Przemoc i krzywda w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu” – szkolenie organizowane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie,
 • Trening wychowawczy „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” – szkolenie organizowane przez Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Warszawa,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – teoria– szkolenie organizowane przez Fundację „Promyk Słońca”, Wrocław,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – szkolenie organizowane przez Portal Konferencje Logopedyczne, Kraków,
 • Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromotorycznej regulacji – szkolenie organizowane przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne, Wrocław,
 • Znaczenie diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej w trudnościach w czytaniu i pisaniu – szkolenie organizowane przez Centrum Wspomagania Osobowości, Warszawa,
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej I” – szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji językowej” – szkolenie organizowane przez NZOZ LOGOMED, Opole,
 • Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego” – szkolenie organizowane przez P.W.D. APEX, Radomsko,
 • Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego” – szkolenie organizowane przez P.W.D. APEX, Radomsko,
 • Specyficzne aspekty zaburzeń mowy – szkolenie organizowane przez Uniwersytet Wrocławski,
 • Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – zasady działania wychowawczego i psychokorekcyjnego – szkolenie organizowane przez Centrum ANIMA, Wrocław,
 • Edukacja dziecka niedosłyszącego” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu ORATOR, Wrocław – 3 godz.,
 • Metoda „DYNA-LINGUA” M.S – psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia” – szkolenie organizowane przez Pracownia Psychostymulacji, Wrocław,
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu– szkolenie organizowane przez ODMiDN, Legnica,
 • Warsztat Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego” – szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Wrocław,
 • Różne modele nauczania czytania – szkolenie organizowane przez DODN, Legnica,
 • Logorytmika – technika wykorzystywana w terapii logopedycznej i forma pracy z grupą– szkolenie organizowane przez DODN, Wrocław,
 • Repetytorium logopedyczne cz. III – Dyslalia – szkolenie organizowane przez DODN, Wrocław,
 • Diagnoza i terapia jąkania” – szkolenie organizowane DODN, Wrocław,
 • Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym – szkolenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR,
 • Repetytorium logopedyczne cz. I – Diagnoza logopedyczna” – szkolenie organizowane przez DODN, Wrocław.

 

Zakres udzielanego wsparcia

Naszych specjalistów polecają pacjenci

lek. Koreywo Regina

Kasia 2023-06-06

Oceniam na 5

mgr Czesnoić Paulina

Julia 2023-05-31

Oceniam na 5

mgr Tomczyk Jowita

Martyna mama Antka 2023-06-02

Oceniam na 5