E-recepta i e-zwolnienie - skorzystaj z wideokonsultacji lub telefonicznej wizyty. Zapewniamy wsparcie techniczne.
7 dni w tygodniu

INFOLINIA 799-399-399

Homemgr Aleksandra Malec-Nowogórska – psycholog dziecięcy Wideokonsultacja

mgr Aleksandra Malec-Nowogórska – psycholog dziecięcy Wideokonsultacja

Psycholog

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Aleksandra Malec-Nowogórska – psycholog dziecięcy Wideokonsultacja

 

Psycholog, Diagnosta dzieci i młodzieży.
W swojej pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem a także empatią i czujnością na wrażliwość i indywidualność każdego dziecka.

 

Od 9 lat czynnie rozwija swój warsztat pracy, zdobywała doświadczenie pracując jako psycholog szkolny, psycholog-koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, była orzecznikiem opiniującym w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Przez 6 lat związana z pracą w ośrodku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz poradnią dla osób z autyzmem. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzm, zespół aspergera, dokonuje diagnoz funkcjonalnych oraz różnicowych.

 

Absolwentka WSFiZ w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i studiów podyplomowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu psychoonkologii. Na co dzień związana z hospicjum, gdzie udziela wsparcia osobom chorym onkologicznie a także ich rodzinom, pracuje w obszarze straty, żałoby. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Płocku z zakresu psychologii klinicznej, psychoonkologii.

 

Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej całościowych zaburzeń rozwoju, diagnozy funkcjonalnej, ukończyła III stopniowy kurs doskonalący ,,Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Ważniejsze szkolenia:

  • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej- poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej w oparciu o techniki autoterapeutyczne, które pozwalają na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy poza gabinetem, odbiorcy to młodzież od okresu gimnazjalnego oraz osoby dorosłe
  • ,,Profil psychoedukacyjny PEP-R”- Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
  • Szkolenie ,,Autyzm-jak to diagnozować”- Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
  • III stopniowy kurs ,, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
  • Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Autyzm-zrozum i pozwól żyć”
  • Szkolenie ,,Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym-ofiary i sprawcy”
  • Szkolenie ,,Wsparcie ofiar handlu ludźmi przez kadry pomocy społecznej”
  • Systematyczny uczestnik corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej w Toruniu oraz Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Maria Wilczyńska
dr Maria Wilczyńska

Neurolog dzieci i młodzieży

Umów wizytę

Edyta 2019-10-18

Oceniam na 5


dr Danuta Wernicka-Juszczak

Katarzyna 2020-12-02

Oceniam na 5.


mgr Patrycja Kaźmierska

Agata 2019-11-12

Oceniam na 5.